Salassa pidettävä

Varatuomari Leeni Ikonen on nuorten ja vanhempien juridisena avustajana seurannut läheltä lastensuojelua kahden vuosikymmenen ajan. Oikeussaleissa hän on puolustanut satoja perheitä, joiden lapset sosiaalityöntekijät ovat päättäneet ottaa huostaan. Ikosen esikoisteos kertoo oikeussuojan puutteista.

”Salassa pidettävä” on käytännönläheinen tietopaketti lastensuojelusta, sen työkäytännöistä, huostaanotoista ja sitä säätelevistä säännöksistä ja oikeuskäytännöstä. Kirja kuvaa lastensuojelun laatua, johon kuuluvat tiiviisti myös lasten päivähoito- ja koulujärjestelyt sekä lastenpsykiatria.

Teoksessa kansalaiset kertovat omakohtaisesti siitä, millaista on joutua lastensuojelun kohteeksi. Isoäidit kertovat lastenlastensa kohtelusta, yksinhuoltajaäidit kokemuksistaan vuorovaikutusarvioinnista. Vakavasti sairastunut äiti ja kehitysviiveisten lasten äiti muistelevat, miten lapset otettiin yllättäen pois. Maanpakolainen kuvailee elämäänsä uudessa kotimaassaan, jossa lapset saavat hyväksyntää ja kannustusta omina yksilöinään.

Teoksen kautta lukija pääsee lastensuojelun seminaareihin, koulutustilaisuuksiin ja neuvotteluihin sekä opiskelemaan lastensuojelun standardeja. Lukijalle piirtyy kuva lastensuojelun määrittämästä perheelämästä, vanhemmuudesta, lapsuudesta, kasvatuksesta ja jopa kodin siisteystasosta.

Lukija pääsee todistamaan myös tilannetta, jossa sosiaalityöntekijä kertoo vanhemmille huostaanottoon johtaneet puutteet vanhemmuudessa: "Minulla on merkillinen tunne takaraivossa, mutta en osaa sitä selittää."

19-vuotiaana menehtyneen Juuson elämäntarina kulkee koko kirjan läpi. "Joudun istumaan 2–3 viikkoa puutuolilla katsoen betoniseinään päin. En saa tavata perhettäni yli kuukauteen, en saa soittaa heille. Kaikki väärennetyt paperit pitäisi oikaista. Minun on paha olla täällä. Minä kuolen tuskiini. Pyysin Jumalalta armoa ja armahdusta. En jaksa enää. Miksi? Miksi? Ei tämä ole lapsen elämää. Tämä on kiduttamista. Ihmettelen, mitä pahaa olen voinut tehdä, että minut lähetettiin tänne. Minulta on viety kaikki: ihmisyys, vapaus, perhe, onni ja ilo, turvallinen koti ja olo ja paljon muuta. Miksi? Haluan kotiin, jossa minulle on hyvä ja turvallinen olla."

"Salassa pidettävä" on vahva puheenvuoro asenteista ja ihmisten yhdenvertaisuudesta – kirja lapsen ja perheen puolesta.


Näyte kirjasta

Huolellinen valmistautuminen lastensuojelun kohtaamiseen

Lastensuojelun kanssa asioidessasi joudut kiinnittämään huomiota myös sellaisiin seikkoihin, joilla ei yleensä ole lapsen huolenpidon kannalta merkitystä.

Neuvotteluun valmistautumista vaikeuttaa se, että voit saada pelkän kutsun saapua sosiaalitoimistoon tiettynä aikana, mahdollisesti ainoana vihjeenä, että lapsesi asiasta on kyse. Toisin kuin työelämässä yleensä on tapana, et tule saamaan myöskään työjärjestystä neuvottelun kulusta ja siinä käsiteltävistä asioista. Mikäli saat kutsun neuvotteluun, pyydä itsellesi ennakkoon kopio lastensuojeluilmoituksesta. Lue tarkkaan, mitä siihen on kirjoitettu. Saatat neuvottelussa joutua tilanteeseen, jossa lastasi syytetään ja arvostellaan. Tavallisimmat syytökset koskevat hänen persoonaansa ja käytöstään. Lastasi saatetaan syyttää koulussa tehdyistä teoista, joista kuitenkaan kenelläkään ei ole tarkkoja ja omakohtaisia havaintoja eikä tietoja siitä, kuka on nähnyt ja mitä, eikä siitäkään, mikä on muiden oppilaiden ja aikuisten osuus tapahtumassa.

Päivähoitoikäistä lastasi saatetaan syyttää epäempaattiseksi, impulsiiviseksi, aggressiiviseksi, päätään lattiaan hakkaavaksi yksilöksi ilman, että kukaan osaisi täsmälleen kertoa mitä, milloin ja missä on tapahtunut ja kuka nähnyt, tai sitäkään, kuka syytöksiä on alkanut esittää.

Huomioi, että lastensuojelun työntekijä on saattanut luoda jo ennakkoon käsityksen perheestäsi, tapahtumista ja toimii ennakko-olettaman varassa. Lastensuojelun työtavat pohjaavat useimmiten teorioille ja puutteellisen tiedon varassa tehdyille epäloogisille johtopäätöksille. Tavallisimpia lastensuojelun tapaamisissa vastaan tulleita oletuksia ovat kokemukseni mukaan:

 • Jos päiväkoti ilmaisee huoltaan lapsen käyttäytymisestä (vilkas, ujo tms.) – syynä on yksinhuoltajaäiti, koti sekaisin, lapsen arki strukturoimaton.
 • Jos lapsi päiväkodissa tönii, muksii ja lyö toisia lapsia – kodissa on väkivaltaa, vanhemmat käyttävät väkivaltaisia kasvatuskeinoja, vanhempien tunnetaidot ovat puutteellisia ja lapsi on sen takia vaurioitunut kiintymyssuhteissaan.
 • Jos koulu ilmaisee huoltaan, ettei lapsi keskity ja vaikkapa tönii muita lapsia – syynä on se, ettei kotona ei ole sääntöjä tai rajoja, ja vanhemmat ovat ankaria ja rankaisevia.
 • Jos lapsi on sairastunut syömishäiriöön – syynä on ylihuolehtiva äiti.
 • Jos lapsella on koulupoissaoloja – äitisymbioosi.
 • Jos lasta kiusataan koulussa ja yksinhuoltajaäiti haluaa asiaa selvitettäväksi –
 • äiti ja lapsi ovat psykiatrisen hoidon tarpeessa.
 • Jos lapsi on sairastellut ja äiti vie häntä usein lääkäriin tai perheessä on home/sisäilma-altistuminen – äiti sairastuttaa lastaan.

Ennakko-oletukset ohjaavat selvittelyä ja lastensuojelun työntekijä pyrkii hakemaan todisteita oletuksilleen.

Vanhanaikaiset lastenpsykiatriset uskomukset ja sosiaalialan teoriat ja opit huono-osaisuudesta ja sen periytyvyydestä ohjaavat vahvasti lastensuojelun työtä.

Sinulle ei luonnollisesti sanota ääneen, ettet kelpaa äidiksi tai isäksi, koska olet ollut lastenkodissa tai et kelpaa vanhemmaksi, koska sinulla on ollut psykiatrinen hoitosuhde. Sanoma puetaan epäselvään ilmaisuun ”huoli vanhemmuudesta”, ”lapsen riittämätön tuki kotona” tai jotain muuta yhtä epäselvää ja yksilöimätöntä. Jos olet maahanmuuttaja, sinulle ei kerrota, että sinun epäillään kohtelevan huonosti lastasi. Sanoma puetaan epäselvään ilmaisuun esimerkiksi vuorovaikutuksen ongelmista tai vaille jäämisestä.

Koska viranomaisen ennakkoasenteita sinusta ja/tai lapsestasi ei sanota ääneen, sinun on asiakkaana luettava huolen syy rivien väleistä: sinä (ja/tai lapsesi) olet jollakin tapaa epäilyttävä. Tehtäväksesi jää ennen kokousta keskittyä huolellisesti miettimään viranomaisen mahdollisia huolia. Lastensuojelun hallinnonalalle on pesiytynyt poikkeuksellinen tapa lähestyä asioita- syytökset ja väitteet aikaansaavat käännetyn todistustaakan. Kokouksessa tehtäväsi on hälventää huoli todistamalla toisin se, mitä luullaan.

Muista toimia aina lapsesi edun mukaisesti ja hänen parhaakseen.

Muistilista neuvotteluun

Seuraavassa on luettelo asioista, jotka kuuluvat huolelliseen valmistautumiseen ennen lastensuojelun työntekijän kohtaamista:

 1. Vanhemman ulkoinen olemus
 2. Kodin siisteys
 3. Tiedon hankinta perusasioista, oikeudet ja velvollisuudet
 4. Lastensuojelun tekniikoihin perehtyminen – tunnista vallankäyttö
 5. Henkinen valmentautuminen vääristelytekniikoiden varalta
 6. Neuvottelutaidot kuntoon
 7. Äänityslaitteiden hankinta ja asiakirjojen tilaaminen
 8. Avustajan ja tukihenkilön käyttäminen
 9. Lakimiehen käyttäminen